tango/Parkinson


pinkmountain
  / av Peter Buchar

Välkommen till ”tango/Parkinson” … konceptet baserat på traditionell Argentinsk tango, Qigong (kinesisk  ”hälsogymnastik”), och Mindfulness-meditation.

Huvudsyftet med detta koncept, som jag arbetat på alltsedan min far fick Parkinson-diagnosen för 15 år sedan, är att verktygen tillsammans ska öka  livskvalitén för Parkinson-patienter och deras anhöriga.

*  Tango-delen består i att man långsamt rör sig till tonerna av gammal Argentinsk tangomusik från 20-, 30- och 40-talen. Man lyssnar uppmärksamt på musiken och med hjälp av den personen som man ”håller sig i”, rör man sig långsamt från fot till fot, lyssnar in varandra, och tillsammans tar små steg.
Tangon påverkar hållningen positivt, och skapar ofta lugn och glädje inombords.

*  Stående  urgamla kinesiska Qigong-övningar utvecklar balansen, ökar styrkan i benen och minskar efter en kort tids träning rädslan för att falla.

*  Enkel sittande eller liggande s.k. Mindfulness-meditation är en typ av ”mental träning”, som lugnar tankar, inre stress, oro, ängslan m.m.
Metoden är enkel. Den utvecklar förmågan att slappna av i olika kroppsdelar, och förbättrar i många fall sömnen.

10928865_10152537097677161_4156941197473465781_n   10978582_10152538731567161_3907644057172816418_n   

År 2011 startade mitt arbete med Parkinsonpatienter, då jag blev inbjuden av Parkinson-föreningen i Dalarna till att deltaga på deras årliga höst-hälsovecka i Tandådalen. Pappa var med. Jag hade under en tid fått möjlighet att prova mitt ” tänk” och mina teorier på honom, och han blev med tiden  en stor och viktig supporter.

Tandådalen.1
        Tandådalen.3

Detta gästspel upprepades där varje höst under åren som följde, och likaså presentationer av konceptet hos olika Parkinsonföreningar i Stockholm, som Solna/Sundbyberg och Nacka/Värmdö.
Den  7-8 februari 2015 fick  jag nöjet att presentera konceptet med Tango, Mindfulness och Qigong för Parkinson-patienter i Östersund under en hel weekend. Initiativet hade tagits av föreningens ordförande Ulf Enström, som läst i Parkinsonjournalen om arbetet jag höll på med.
I början av maj samma år deltog jag också som föreläsare på en stor internationell konferens ”Parkinson och dans” i Jönköping, där min lott föll på att berätta om tangon och mitt arbete, och att visa den traditionella Argentinska tangon.

Utifrån mitt arbete med Parkinsonpatienter väcktes min nyfikenhet, och en fråga jag allt oftare ställde mig, var: ”Vad händer om man tar steget från att använda tangon som balansträning och avslappning, till att s.a.s. bli tangodansare ”på riktigt”? Kan en Parkinsonpatient dansa tango socialt i större sammanhang? Är det verkligen möjligt för en person diagnostiserad med Parkinson att lära sig dansa tango?”.

I februari 2016 återkom jag till Östersund i samband med föreningen Jämtland/Härjedalens årsmöte.

232619E6-CF33-435A-B07E-7227EC6B3407
Dåvarande sekreteraren i föreningen, Marianne Jonsson, (som numera är ordförande) berättade för oss alla att hon hade dansat sedan tonåren, men när hon fick sin diagnos år 2007 blev hennes egna upplevelse att hon snabbt tappade förmågan att dansa.

Kontakten med tangon tände en låga, ett hopp och en längtan …och detta ledde till att vi slog oss ihop för att tillsammans söka  svaret på frågorna ovan.

Vi blev vänner och startade projektet ”tango/Parkinson” ( som vi dock numera kallar ”Mindful med Parkinson” ).  Jag hälsar då och då på i Östersund, men senaste året har vi förstås istället haft kontakt digitalt.
Vi lyckas så hålla träningen uppe tillsammans, och upplever glädjen i att Mariannes balans, hållning och värden förbättras. I tangodansen har hon gjort stora framsteg, och i vintras deltog vi för tredje gången tillsammans i den årliga tangofestivalen i Ås utanför Östersund.

*********************************************

Förutom ovan nämnt arbete erbjuder jag föreläsningar och ”prova på”-tango för personer med diagnos Parkinson, tillsammans med respektives eventuella livskamrat.
Var god kontakta mig privat via mail eller tel. 076-801 81 98 (se ”kontakt”), om du önskar besök hos din Parkinsonförening, eller om annan information önskas om denna verksamhet.

Du kan också läsa artiklar och intervjuer om tango och Parkinson i Parkinsonjournalen, nr 4/2011, samt i nr 1/2014.

***********************************************

” … att lära grunderna i Argentinsk tango kan ge djupa upplevelser på flera plan, och absolut bidraga till bättre hälsa. Bl.a. via skapande av inre harmoni och sinnliga personliga upplevelser födda i mötet mellan den egna kroppen och den väldigt speciella och känslosamma musiken.
Utövande av den Argentinska tangon skapar dessutom bättre balans, förbättrar hållningen markant, och hjälper kroppen att ”räta upp sig själv”.
Den långsamma dansen blir ofta till en meditation i rörelse som hjälper kropp och sinne att slappna av”.