qigong & meditation

av Peter Buchar

Qigong, Taichi, Yoga, Meditation …. Mindfulness …  är olika ”metoder”, som har utvecklats parallellt under många år i Österlandet.

Ofta ”möts” de, och har säkert också ofta mötts, naturligt, eftersom de alla har målet gemensamt ;  medvetenhet och närvaro. Övningarna, rörelserna, positionerna och kanske framför allt attityderna som rekommenderas, påminner väldigt mycket om varandra. Så att t.ex. kalla Qigongen för ”den kinesiska yogan”, som Master Li Jun Feng från Kina ( se nedan)  gjorde på 90-talet vid ett tillfälle, är absolut inte märkligt på något sätt. På några plan, då tänker jag filosofiskt och andligt, så är det inte fel att säga att det är samma sak.

Jag har en stark känsla av ju djupare man tränger ner i en av ”metoderna”, desto mer närmar man sig kärnan i någon av de andra.

Här berättar jag dock, lite kort, mer precist om Qigongen, som blev min egna personliga favorit, när den kom till Sverige på 80-talet.
Mycket p.g.a. att så många av övningarna, kanske 80-90 %, utförs i stående position. Jag kände snabbt hur stark jag blev i bål och ben, hur min balans och ”grounding” stärktes… och när jag började praktisera den Argentinska tangon på allvar, fick jag snart bekräftat vilken stor nytta jag hade av alla de timmar jag tränat.

Meditation i rörelse

Man brukar säga att Qigong i huvudsak handlar om tre saker ; en långsam rörelse, andning och koncentration. Som en röd tråd genom dessa löper sedan vikten av avslappning.  En avslappnad kropp ger ett avslappnat sinnelag. Ett avslappnat sinnelag påverkar å andra sidan kroppen positivt.
Qigongen, såväl som Taichin, är en meditation i rörelse, där meditationen föds i den medvetna uppmärksamheten på det som händer i kroppen.

Qi som en fjällbäck

Qi är livskraften som bl.a. driver blodet. Eftersom en avslappnad kropp har starkt flöde av qi, så har denna kropp också en stark blodcirkulation. Qi drivs i sig av sinnet/tanken. ”Qi går dit tanken går”, säger man ofta inom Qigongen. Därför lär man sig ha uppmärksamheten riktad mot olika delar av kroppen. Det finns sedan skolor som går ett steg till, och i en sådan landade jag själv i slutet av 90-talet. Dessa skolor säger att sinnet styrs av hjärtat. Där är det viktigt att tänka kvalitativt, att tänka ”rent”.
”Om dina tankar är grumliga, så blir även qi grumlig, kraften flödar inte som den skall. Om din tanke däremot är ren..utan gömda syften eller baktankar, så flödar qi klar och frisk som en fjällbäck i din kropp”.
Så har Master Li Jun Feng, en välkänd Qigong- och TaiChi mästare i Kina, uttryckt detta faktum. Han poängterar också hur denna qi strömmar ut ur min kropp vare sig jag vill det eller ej.
Min tangoreflektion, som för mig personligen har blivit  jätteviktig när jag dansar, är ; ”  Så ? … i dansen .. vilken typ av qi delar jag egentligen med den jag håller om just nu ? …  är den ren eller grumlig ? ”

Den kraftfulla ”stilla” Qigongen

En annan typ av Qigong, som jag själv uppskattar mycket är den som utförs helt utan synbar rörelse. Man står här stilla i olika positioner. Metoden kallas Zhan Zhuang, och är riktigt, riktigt gammal och erkänt mycket kraftfull.

Hemligheten ligger i att man här tränar spänning och avslappning på samma gång, inte efter vartannat, som i vanlig fysisk träning.
Man står stilla, till synes blickstilla, utan rörelse, som ett träd. I verkligheten växer man inifrån, precis som trädet.
Med lugna, fina tankar ”ber” man kroppen och de spända muskler man upptäcker, att slappna av.  Under tiden ”väntar” man, andandes djupt och lugnt. Observerande det rastlösa sinnet … alla de surrande, och tyvärr så ofta, värderande, tankar vi dagligen tänker.
Här startar alltså själva processen ”inifrån och ut”. Det som försigår inom mig delar jag med min tangopartner, alltid !  Vilket väljer jag ?

Den egna vägen

Själv har jag haft nöjet att få träna med en rad duktiga och erkända lärare, men absolut blivit mest inspirerad av  praktik och utbildning med Master Li Jun Feng, under många år tränare för det kinesiska landslaget i Wushu och Taichi, och som därefter grundade Sheng Zhen-skolan, en qigong-metod som numera finns i många länder. Han är, sedan 7-8 år, boende i USA, och forskar runt Qigong på universitetet i Houston, Texas, samtidigt som han utbildar och coachar adepter runt om i världen.

       

En annan stor lärare som starkt påverkat mig under de kurser jag gått för henne, är den kvinnliga mästaren från Peking, Master Fan Xiulan, grundare av Biyun-metoden.

Jag vill också nämna ovan omskrivna metoden Zhan Zhuang som en ständig källa till inspiration och personlig drivkraft.

Min egna undervisning är en syntes av de ovan nämnda skolorna, men också självklart starkt påverkad av de olika typer av meditation som jag praktiserat genom åren. Denna syntes har vuxit fram ur många träningstimmar, och den fortsätter att växa. Ju mer man tränar, desto mer upptäcker man, och själv blir jag bara mer och mer fascinerad

Sammanfattningsvis

*  Vi tränar sinnet till att fokuserat slappna av i kroppsdelar där vi funnit spänningar. Vi tränar samtidigt sinnet till att inte fastna i ”negativa” tankar, värderande eller tyckande etc.

Vi tar så kroppen och sinnet till ett meditativt tillstånd … allting stillnar, vi är i nuet. Kroppen är i vila, men samtidigt alert och vaken. Den är avslappnad, utan att vara slapp.
Sinnet är stilla, uppmärksamt …. och känslan av att ”smälta in” i det som finns runtomkring, samtidigt som energinivån höjs, blir ofta en del av upplevelsen.